За списанието

Списание Клинична & Xирургична онкология се публикува в двуезична форма (български и английски) и е изцяло онлайн.

Какви са целите ни? Да утвърдим списание Клинична & Xирургична онкология като водещо българско издание в областта на онкологията; да спечелим международно признание с обогатяване на авторския и редакционен колектив; да бъдем цитирани; списанието да бъде включено в международните база данни, като Scopus и Web of Science; да заслужим Impact factor.

За да постигнем тези цели ни е необходима и Вашата подкрепа, уважаеми Колеги, както като читатели, така и като автори в нашето издание, а защо не и като рецензенти. От сега започва нашето развитие и всеки от Вас , който би искал да се включи по някакъв начин, е добре дошъл.

Онлайн ISSN - 2738-8506