Изпращане на материали

Изберете Вход или Регистрация за да можете да изпратите материали.

Контролен списък за подготовка на подаване на материали

Всички подадени материали трябва да отговарят на следните изисквания.

  • Изпратеният материал не е публикуван преди и не е наличен в друго списание за разглеждане (или е дадено разяснение до редактора в Comments (Коментари)).
  • Файлът на изпратения материал е във файлов формат на OpenOffice, Microsoft Word или RTF.
  • За препратките са дадени URL адреси, където са налични.
  • Текстът е с единична разредка; използва шрифт 12; курсив, а не подчертаване (с изключение на URL адресите); всички илюстрации, фигури и таблици са поставени в текста при съответните точки, а не в края.
  • Текстът се придържа към стилистичните и библиографски изисквания, посочени в "Указания за автори".

Статии

Section default policy

Декларация за поверителност

Имената и имейл адресите на сайта на това списание ще бъдат използвани изключително за посочените цели на списанието и няма да бъдат предоставяни за други цели или на други страни.