Редакционен екип

Главен редактор
Проф. Тони Веков

Зам. Редактор
Доц. д-р Наталия Чилингирова

Научни секретари
Д-р Петя Николова-Христова
Лидия Димова

Членове на редакционния съвет
Проф. д-р Савелина Поповска
Проф. д-р Иглика Михайлова
Проф. д-р Ташко Делийски
Проф. д-р Аспарух Аспарухов
Проф. Д-р Кирил Драганов
Проф. Д-р Никола Колев
Доц. Силвия Цветкова
Доц. Д-р Свилен Маслянков
Д-р Елица Бечева-Крайчир
Д-р Данаил Дамянов
Д-р Румен Лазаров