КРАНИАЛНА СТЕРЕОТАКТИЧНА РАДИОХИРУРГИЯ С ГАМА НОЖ – ЗЛАТЕН СТАНДАРТ И НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Автори

  • Иво Петров Медицинска физика, МБАЛ "Сърце и мозък" - Плевен
  • Румен Лазаров Отделение по лъчелечение и радиохирургия, МБАЛ "Сърце и мозък" - Плевен
  • Димитър Ганчев Медицинска физика, МБАЛ "Сърце и мозък" - Плевен
  • Никола Билдирев Отделение по лъчелечение и радиохирургия, МБАЛ "Сърце и мозък" - Плевен
  • Ивайло Станимиров Отделение по лъчелечение и радиохирургия, МБАЛ "Сърце и мозък" - Плевен
  • Мария Михайлова УСБАЛО - София

Ключови думи :

радиохирургия, лъчелечение, гама нож, краниална радиохирургия, онкология

Абстракт

Радиохирургията е вид лъчелечение, при което се прилага висока доза йонизиращо лъчение, прецизно насочено със стереотактичен метод, в малък обем тъкани на организма и се постига ефект подобен на хирургично лечение. Методът намира приложение за лечение на някои първични тумори и техните метастази, както и при редица неокологични процеси. Радиохирургия може да бъде провеждана на апаратите Гама нож, Кибер нож, апарат за хеликална томотерапия, както и на други съвременни линейни ускорители и ускорители на протони и тежки йони. Статията представя апаратът Гама нож, който е първият в света, създаден за провеждане на радиохирургия. Методът е специално разработен за краниални приложения и се прилага и при злокачествени тумори, метастази, доброкачествени тумори, съдови и функционални заболявания в мозъка и се наложил като “златен стандарт” в краниалната радиохирургия. Представят се и новите технологични и клинични възможности на най-новият модел Гама нож – ICON, който вече е наличен и се прилага клинично в България.

Публикуван

2021-12-31

Брой

Раздел (Секция)

Статии