Неоадювантна терапия при BRAF мутирал меланом - нови стратегии с таргетни терапии

Автори

  • Десислава Джорова МБАЛ "Сърце и мозък"-Плевен

Ключови думи :

малигнен меланом, BRAF-инхибитори, MEK-инхибитори, неоадювантна терапия, преживяемост без рецидив (RFS), обща преживяемост (OS)

Абстракт

Кожните меланоми  представляват малка част от кожните ракови заболявания, но са отговорни за повечето смъртни случаи от рак на кожата. Към днешна дата две до голяма степен взаимно изключващи се групи кожни меланоми могат да бъдат категоризирани като:  меланоми, с налична BRAF мутация (предимно BRAF V600E), които представляват 40-50% от всички случаи на пациенти с кожен меланом  и такива, при които се установяват други мутации извън BRAF. Лекарствата, инхибиращи BRAF протеина ( BRAF- инхибитори) или MEK протеините (МЕК-инхибитори ) се използват за лечение на меланом, който е локално авансирал или преценен като иноперабилен . Неоадювантната (предоперативна) терапия съчетава потенциалните ползи от стандартната постоперативна адювантна терапия (т.е. подобрена преживяемост без рецидив [RFS] и евентуално общата преживяемост [OS]) с възможност за лесна радикална операбилност при  установен туморен отговор както и оценка на терапевтичната ефикасност въз основа на постигнатия патологичен отговор върху резецирания тумор.

Публикуван

2021-12-31

Брой

Раздел (Секция)

Статии