МЯСТОТО НА ИНДОЦИАНИН ГРИЙН (ICG) В СЪВРЕМЕННОТО ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Автори

  • Ivelina Ilieva Bulgarian

Ключови думи :

ICG, хирургична онкология, лимфни възли

Абстракт

Индоцианин грийн (ICG) е биофлуоресцентно багрило, познато в света на медицината от 50-те години на ХХ век. В началото се е използвало за оценка на сърдечната и чернодробната функция. Едва през последните 20 години ICG навлиза в хирургията и най- вече в онкологичната хирургия. Настоящият литературен обзор цели да проучи литературата за възможностите за използване на ICG в съвременната хиургична онкология, ползите и предимствата от него и бъдещите приложения в хирургичното лечение на онкологичните заболявания.

Публикуван

2021-12-31

Брой

Раздел (Секция)

Статии