РОЛЯТА НА ИМУНОТЕРАПИЯТА В ЛЕЧЕНИЕТО НА МАЛИГНЕН МЕЛАНОМ

Автори

  • Nevena Nedelcheva Medical oncology MHAT Heart and brain Pleven
  • Nataliya Chilingirova

Ключови думи :

малигнен меланом, лечение, имунотерапия

Абстракт

Малигненият меланом е един от най-злокачествените и трудно лечими видове кожен рак, който произхожда от пигментните клетки – меланоцити. Характеризира се с бърз растеж, ранно метастазиране и слаба чувствителност към химиотерапия и лъчелечение. Последното десетилетие беляза огромен подем в лечението на малигнения меланом, като въведе в реалната клинична практика имунотерапията. Тази статия ще разгледа възможностите на различните чекпойнт инхибитори и ще онагледи мястото на имунотерапията в лечението на малигнения меланом чрез случай от рутинната клинична работа.

Публикуван

2024-01-29

Брой

Раздел (Секция)

Статии