СТАНДАРТИ И НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ В ЛЕЧЕНИЕТО НА КАРЦИНОМАНА СТОМАХА

Автори

  • Teodora Tonkova MBAL Heart and brain

Ключови думи :

стомашен карцином, терапевтични възможности

Абстракт

В настоящата публикация е направен преглед на стандартните и иновативните диагностични и терапевтични възможности при карцином на стомаха. Описани са 2 случая от практиката, показващи методиките, прилагани в клиничната практика и тяхната успеваемост при последователно приложение. Клиничните примери се различават напълно в терапевтичното поведение, прогностичните фактори и евентуалните страничните ефекти от прилаганото лекарствено лечение, като пациентите запазват добро качество на живот при повлияване от прилаганото лечение.

Публикуван

2024-01-29

Брой

Раздел (Секция)

Статии